واردات فولاد آمریکا در ماه اکتبر افزایش یافت

واردات محصولات فولادی تمام‌شده ایالات متحده در ماه اکتبر نسبت به اکتبر سال قبل به میزان قابل توجهی افزایش یافت، اما به دلیل کاهش محموله‌های بلوم، بیلت و اسلب برزیلی نسبت به ماه سپتامبر امسال کاهش یافت.

واردات فولاد آمریکا در ماه اکتبر افزایش یافت

درمجموع ۲٫۴۶ میلیون تن فولاد در ماه گذشته به ایالات متحده وارد شد که ۷۹٫۰۷ درصد نسبت به ۱٫۳۷ میلیون تن در اکتبر سال گذشته افزایش داشت اما ۱۶٫۷۹ درصد نسبت به رقم ۲٫۹۵ میلیون تنی در ماه سپتامبر کاهش داشت.

واردات بیلت، بلوم و اسلب به ۳۴۶۷۴۱ تن رسید که ۴۷٫۹ درصد بیشتر از ۲۳۴۴۳۴ تن در اکتبر ۲۰۲۰ بود. اما واردات ماه گذشته کمتر از نیمی از رقم ۷۰۶۸۰۱ تنی ماه سپتامبر بود.

واردات میلگرد به آمریکا در ماه گذشته به ۱۲۶۸۶۵ تن رسید که نسبت به ۷۶۳۴۷ تن در سال قبل ۶۶٫۱۷ درصد افزایش داشت اما نسبت به ۱۴۳۹۵۰ تن در سپتامبر ۱۱٫۸۷ درصد کاهش داشت.

واردات محصولات فولادی مورد استفاده در صنعت فولاد به آمریکا در ماه اکتبر درمجموع به ۱۳۰۹۱۲ تن رسید در حالی که سال قبل ۵۰۷۱۲ تن بود. اما این رقم بسیار کمتر از حجم واردات ۲۲۱۸۵۳ تنی ماه سپتامبر بود.

در همین حال، واردات ورق گرم در ماه گذشته به ۴۵۲۳۵۹ تن رسید که نسبت به ۱۱۷۰۳۸ تن در سال گذشته ۲۸۸٫۶۱ درصد افزایش داشت./فولادبان

دیدگاه ها