نخستین استاندارد ملیsvs سطح ورق‌های فولادی در ایران

به گزارش روابط عمومی شرکت صنعت ورق آرین پاژ ، دکتر محمد مهدی یارجانلی، مدیرعامل و عضو هئیت مدیره شرکت صنعت ورق آرین در خصوص نخستین استاندارد ملیsvs در ایران گفت:

نخستین استاندارد ملیsvs سطح ورق‌های فولادی در ایران

با توجه به اینکه خروجی ورق در سطح کارخانه‌های کشور یکسان نیست و هر شرکتی یک سطح کیفیت متفاوت دارد و همچنین از آنجا که معیاری برای سنجش کیفیت سطح در داخل کشور نداشتیم، بر آن شدیم تا این استاندارد را ایجاد کنیم. پس در نخستین گام، از سال ۹۶ تدوین و تالیف استاندارد ملی svs برای سطح ورق‌های فولادی داخل کشور را شروع کردیم و با تلاش و همکاری سایر دانشگاهیان و متخصصان این حوزه، استاندارد svs که یک اتفاق بین المللی و برای اولین بار در کشور است را به جلو بردیم.

مدیر عامل شرکت صنعت ورق آرین پاژ با اشاره به زمان بهره برداری این طرح گفت: پیش بینی می شود این استاندارد کامل، طی یک پروژه ۴ تا ۵ ساله و در دو فاز به بهره برداری برسد. این استاندارد داخلی یک کار ملی است که می تواند حتی در اشل بین المللی هم بسیار موفق باشد.

آرین پاژ

دیدگاه ها