نامه مهم انجمن تولیدکنندگان فولاد به وزیر صمت

 انجمن تولیدکنندگان فولاد در نامه ای به رزم حسنی وزیر صمت نوشت: لازم است میزان عرضه محصول فولادی در بورس کالا مبنای تعیین سهمیه مواد اولیه قرار گیرد.

نامه مهم انجمن تولیدکنندگان فولاد به وزیر صمت

انجمن تولیدکنندگان فولاد در نامه ای به رزم حسنی وزیر صمت نوشت:

عادلانه ترین و موثرترین روش برای تعدیل قیمت به نفع مصرف کننده نهایی در گام اول عرضه محصول نهایی در بورس و پیوسته با آن عرضه مواد اولیه است؛ متاسفانه تاکنون روال آن بوده که تولیدکنندگان شمش ملزم به عرضه در بورس بوده اند ولی عرضه محصول آن موکول به آینده می شده و بارها شاهد بوده ایم که کمتر از نصف شمش خریداری شده هم به صورت محصول فولادی در بورس کالا به فروش نرفته است. این رویه و متاسفانه سوار شدن خریداران شمش بر افزایش های قیمتی آتی این رقابت منفی را ایجاد می کرده که تولیدکنندگان شمش انگیزه خود را برای عرضه هر چه بیشتر از طریق بورس کالا از دست بدهند؛

لذا همانگونه که کارگروه اصلی تنظیم بازار نیز در مصوبه مورخ 99.04.06تصریح نموده لازم است میزان عرضه محصول فولادی در بورس کالا مبنای تعیین سهمیه مواد اولیه قرار گیرد.

فولاد

دیدگاه ها

شروع مکالمه

یک کارشناس را انتخاب کنید