میلگرد ذوب آهن با 20 تومان کاهش قیمت اعلام شد

نرخ میلگرد ذوب آهن در روز جاری

میلگرد ذوب آهن با 20 تومان کاهش قیمت اعلام شد

میلگرد ذوب آهن اصفهان امروز 3 آذر ماه با 20 تومان کاهش قیمت نسبت به آخرین نرخ اعلامی روز گذشته، اعلام شده است.

دیدگاه ها