موج کاهش قیمت ها در بازار فولاد.

موج کاهش قیمت ها در بازار فولاد.

بررسی های آماری نشان می دهد شمش بلوم فولاد خوزستان که هفته قبل به قیمت پایه ۱۳۴ هزار و ۴۴۲ ریال عرضه شده بود این هفته به قیمت ۱۳۳ هزار و ۲۶ ریال روی تابلوی معاملات رفت.

همچنین هفته گذشته برای ۱۵ هزار تن شمش فولاد خوزستان ۳۲ هزار و ۸۶۰ تن تقاضا به ثبت رسید درحالی که تقاضای این هفته کمی فروکش کرده و در برابر عرضه ۱۵ هزار تنی فولاد خوزستان، تقاضا به ۱۹ هزار و ۵۰۰ تن رسید و در نهایت قیمت پایانی معاملات شمش با کاهش نزدیک به ۸ درصدی از ۱۴۹هزار و ۲۲۳ ریال به ۱۳۷هزار و ۵۹۶ ریال به ازای هر کیلو رسید.

با این برآوردها و با احتساب کاهش ۱۵ درصدی قیمت ورق گرم فولاد مبارکه در بورس کالای ایران طی روز شاهد موج کاهش قیمت ها در بازار فولاد هستیم.

گفتنی است دیروز بهای ورق گرم در بورس کالا با کاهش ۱۵ درصدی نسبت به معاملات قبلی این محصول در بورس به ۱۹۷ هزار و ۹۹۵ ریال به ازای هر کیلوگرم رسید؛ این محصول ۱۳ مرداد ماه در رقابت خریداران با قیمت پایانی ۲۳۳ هزار و ۲۴۳ ریال معامله شده بود./گسترش