معاون خرید ذوب آهن اصفهان : صادرات سنگ آهن به ضرر فولادسازان تمام می شود.

معاون خرید ذوب آهن اصفهان با بیان اینکه صادرات سنگ آهن به ضرر فولادسازان تمام می شود ، گفت : باید با کمک طرح احیای معادن و شرکت پویش معادن ذوب آهن نیاز خود را تامین کنیم.

معاون خرید ذوب آهن اصفهان : صادرات سنگ آهن به ضرر فولادسازان تمام می شود.

صادرات سنگ آهن با کیفیت در جنوب کشور که مورد نیاز واحدهای فولادسازی است مدتی است که خبر ساز شده و در نهایت با ورود پلیس امنیت اقتصادی هرمزگان تلاش برای جلوگیری از خام فروشی ادامه دارد.

در اینباره معاون خرید ذوب آهن اصفهان می گوید : ما پاسخ مقام قضایی را داده و نیاز خود را از نظر کمی و کیفی اعلام کرده ایم. حال اینکه صادرات سنگ کیفی و مناسب در جنوب کشور انجام می شود دلیلش عدم ممنوعیت صادرات است.

دیدگاه ها