معامله مستقیم تجار در سامانه نیما امکان پذیر شد

بانک مرکزی اعلام کرد: صادرکنندگان می‌توانند ارز حاصل از صادرات را در قالب آگهی در سامانه جامع تجارت ثبت و واردکنندگان متقاضی ارز نیز می‌توانند با آنها مذاکره و معامله کنند.

معامله مستقیم تجار در سامانه نیما امکان پذیر شد

بانک مرکزی در راستای تسهیل فرایند واردات مقابل صادرات غیر (واگذاری پروانه صادارتی) طی اطلاعیه ای اعلام کرد: ارتباط مستقیم بین واردکنندگان و صادرکنندگان در سامانه نیما در بستر ارتباطی سامانه جامع تجارت برقرار شده است.

بر این اساس، صادرکنندگان می‌توانند ارزهای حاصل از صادرات را در قالب آگهی در سامانه جامع تجارت به ثبت برسانند و واردکنندگانی که متقاضی استفاده از این ارزها هستند با صادرکنندگان وارد مذاکره و معامله شوند.

رفع تعهد بازگشت ارز حاصل از صادرات برای صادرکنندگان، منوط به طی کردن کامل فرآیند و ثبت اطلاعات پروانه صادراتی در بانک عامل توسط واردکننده است و ثبت آگهی به خودی خود موجب رفع تعهد نمی‌شود.

منبع:ایسنا

دیدگاه ها