مطالبات فولادی ها از دولت جدید.

مطالبات فولادی ها از دولت جدید.

این کانال های خاص باعث می شود ارتباط مردم با دولت کاهش یابد و ممکن است به تصمیمات اشتباه منجر شود. بنابراین از دولت خواسته می شود  که این کانال های ارتباطی شفاف تر شود. البته این خواسته در صورتی محقق خواهد شد که انجمن هایی برای کانال سازی به وجود نیامده باشد چرا که در سالهای اخیرا گزارشاتی که به مقام معظم رهبری داده شد که آمارهای آن در رابطه با صادرات اشتباه بود به نحوی که برخی شرکت ها در این گزارش زیان ده بودند در حالیکه آنچه که مشاهده می شود در واقعیت این شرکت ها سودهای هنگفتی کسب می نمایند. 

این مسائل ناشی از بهم ریختن پایه های عدالت اجتماعی است که امیدواریم دولت سیزدهم این کانال ها و ارتباطات را سالمتر نماید و فروش دلاری از سفره های مردم جمع شود و به ریال بها داده شود تا بدین صورت قیمت محصولات داخلی تحت عنوان قیمت های دستوری از سفره مصرف کنندگان نهایی زنجیره فولاد برچیده شود.در هیچ کجای دنیا همچین اجازه ای داده نمی شود که فروشنده بخواهد  قیمتی را برای خریدار مشخص کند اما این روزها دلال ها در بازار ایران قیمت ها را تعیین می نمایند و متاسفانه در وزارتخانه نیز مشاهده می شود که تمامی مافیا کانالهای خاصی دارند که باید این کانال ها به شبکه مردمی منتقل شود. رییس جمهور منتخب مردمی آیت الله رئیسی باید مد نظر قرار دهند که بعضی از شرکت ها عرضه های خاصی در بورس دارند تا بدین وسیله از خود رفع تکلیف کنند لذا باید این مسائل به کلی کنار گذاشته شود و همچنین باید در برابر مصوبات پی در پی و نابخردانه مانعی ایجاد کنند.


بهادر احرامیان دبیر رسته نورد انجمن تولید کنندگان فولاد ایران اظهار داشت:  صادرات مهم ترین فاکتوری است که رئیس جمهور بایستی در صنعت فولاد به آن توجه خاص داشته باشد.از آنجا که در حال حاضر ایران به شدت به صادرات فولاد وابسته است و همچنین در مقایسه با سایر کشورها صادرات ایران بیشترین و بالاترین رتبه را در صنعت فولاد دارد پس یکی از مهم ترین کارهای ریاست جمهوری توجه به این مقوله است./آهن پرایس