مدیرعامل فولاد خوزستان: هر تن فولاد تولید داخل ۲۵ درصد وابستگی خارجی دارد.

مدیرعامل فولاد خوزستان گفت: اینکه گفته شود محصولات تولیدی فولاد کشور با قیمت‌های جهانی کاری ندارد واقعا شدنی نیست زیرا برای هر تن فولاد تولید شده در کشور حدود ۲۵ درصد وابستگی خارجی وجود دارد و این گفته زمینه ساز پاراداکس قیمتی در محصولات تولیدی داخل خواهد شد.

مدیرعامل فولاد خوزستان: هر تن فولاد تولید داخل ۲۵ درصد وابستگی خارجی دارد.

امین ابراهیمی با اشاره به پیشنهادهای وزیر جدید صنعت، معدن وتجارت درباره صنعت فولاد و بحث قیمت‌گذاری و قیمت‌گذاری محصولات فولادی برمبنای تولیدات داخلی افزود: برای هر تن فولاد تولید شده در کشور حدود ۲۵ درصد وابستگی خارجی وجود دارد و اگر چنانچه هیچ کاری انجام نشود بازهم هر قیمتی که تعیین شود حدود یک چهارم وابستگی خارجی وجود دارد لذا برای بومی کردن فرآیند مکانیزم قیمت‌گذاری باید به این اصل توجه داشت. وی تصریح کرد: اینکه گفته شود با قیمت‌های جهانی هیچ کاری نداریم واقعا شدنی نیست چون این موضوع زمینه ساز پاراداکس قیمتی در محصولات تولیدی داخل خواهد شد.

مدیرعامل فولاد خوزستان گفت: محصولات تولیدی فولادی در کشورهم مازاد تولید دارد که بیش از نیاز داخلی است و هم وابستگی نرخ تمام شده به خارج از کشور دارد که هر دوعامل اثرگذار در تعیین نرخ محصولات فولادی است. ابراهیمی با اشاره به سرانه مصرف فولاد در کشور ادامه داد: سرانه مصرف فولاد سال گذشته در رقمی حدود ۲۰ کیلوگرم بود و با جمعیتی ۸۰ میلیونی کشور، حدودا ۱۶ میلیون تن مصرف داخلی فولاد داشته‌ایم.
وی گفت: طبق سند چشم‌اندازتوسعه و درسال ۱۴۰۴ قرار است تولیدات محصولات فولادی کشور به ۵۵ میلیون تن فولاد و مصرف سرانه آن به ازای هر نفر ۴۰۰ کیلوگرم برسد. مدیرعامل فولاد خوزستان افزود: مصرف سالانه محصولات فولادی در چهار سال بعد به رقمی حدود ۱۹ میلیون تن خواهد رسید و میزان صادرات محصولات فولادی ما نیزافزایش خواهد داشت.
ابراهیمی تصریح کرد: از مجموع ۳۰ میلیون تن تولید فولاد امسال حدود ۱۴ الی ۱۵ میلیون تن آن شرایط صادراتی داشت که با افزایش تولید محصولات فولادی تا چهار سال آینده این رقم افزایش بیشتری خواهد داشت لذا نمی‌توان زنجیره فولاد را از بازار خارج از کشور مستثنا کرد.

وی ادامه داد: نمی‌توان محصولی در داخل تولید کرد که ده برابر نرخ به بازارهای خارجی فروخته شود و همزمان با یک دهم نرخ در داخل به فروش برسد. این مکانیزم دادو ستد واقعاغیرممکن بنظر می‌رسد و شدنی نیست و باید شرایط یکسان و همگن برای محصولات داخلی و خارجی فراهم شود./روزگار معدن

دیدگاه ها

شروع مکالمه

یک کارشناس را انتخاب کنید