قیمت فولاد از سوی خصوصی‌ها با کاهش قیمت روانه بازار شد

در معاملات روز شنبه دوم آذرماه جاری، شمش فولاد از سوی برخی از ذوبی‌ها از جمله کیمیا و جم شاهد افت نرخ بود.

 قیمت فولاد از سوی خصوصی‌ها با کاهش قیمت روانه بازار شد

در معاملات روز شنبه دوم آذرماه جاری، شمش فولاد از سوی برخی از ذوبی‌ها از جمله کیمیا و جم شاهد افت نرخ بود. در این روز، مقاطع فولاد بدون نوسان قیمت از سوی کارخانه اعلام شد.

دیدگاه ها