قیمت بیلت چین در کف ۱۸ ماه اخیر

طی یک ماه اخیر قیمت بیلت در چین تا ۱۱۵ دلار هر تن افت داشته و به کف ۱۸ ماه اخیر رسیده است. در بازار داخلی قیمت حدود ۴۵۰ دلار هر تن درب کارخانه شده است. باید دید این روند نزولی قیمت در چین بازارهای جهانی را با چالش مواجه می‌سازد یا خیر.

قیمت بیلت چین در کف ۱۸ ماه اخیر

طی یک ماه اخیر قیمت بیلت در چین تا ۱۱۵ دلار هر تن افت داشته و به کف ۱۸ ماه اخیر رسیده است. در بازار داخلی قیمت حدود ۴۵۰ دلار هر تن درب کارخانه شده است. تعداد تجار و کارخانه‌های چینی که تمایل زیادی به صادرات بیلت به‌عنوان فولاد آلیاژی با معافیت ۱۳ درصدی داشته باشند زیاد نیست.

چون بازرسی‌های گمرکی چین خیلی شدید است؛ در حالی که صادرات بیلت ۱۵ درصد مالیات بر صادرات دارد و معافیتی از مالیات ارزش افزوده ندارد. یعنی اگر یک کارخانه بخواهد بیلت را به‌صورت فولاد آلیاژی صادر کند، قیمت آن حدود ۴۵۰ دلاردر هر تن فوب خواهد شد.

ولی بیلت فولادی ۵۲۰ دلار در هر تن فوب.سال ۲۰۱۵ صادر‌کننده‌های بیلت چین با اضافه کردن درصد پایینی از کروم به بیلت خود آن را به‌عنوان فولاد آلیاژی صادر می‌کردند تا از معافیت‌های مالیاتی فوق بهره‌مند شوند.

منبع:فولاد ایران

دیدگاه ها