فروش فولاد خراسان از مرز ٢١ هزار میلیارد ریال گذشت

فروش فولاد خراسان از مرز ٢١ هزار میلیارد ریال گذشت

 کسری غفوری در تشریح این خبر گفت: فروش مجتمع در شش ماه اول سالجاری با ۶۶درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل به ٢١٧٩ میلیارد تومان رسید.

وی اظهار کرد: حجم فروش محصولات این شرکت از ابتدای سالجاری، ۵٢٧ هزار تن که نسبت به مدت مشابه با فروش ۴۵٩ هزار تن ١۵درصد افزایش نشان می دهد.

دکتر غفوری علت افزایش فروش محصولات را کم شدن محدودیت های مقرراتی دولت نسبت به مدت مشابه سال قبل عنوان کرد و گفت: افزایش صادرات محصولات شرکت نیز در این رشد نقش مهمی داشته است.

وی با اشاره به رشد ١١درصدی فروش محصول میانی و رشد ٣۵ درصدی فروش محصول نهایی از ابتدای امسال عنوان کرد: صادرات محصولات میانی در این مدت نیز ۴۵ درصد رشد داشته است و علیرغم اینکه فروش محصولات واحد آهن سازی نسبت به شش ماهه اول سال گذشته کمتر کاهش نسبی داشت ولی توانستیم با فروش محصولات میانی و نهایی علاوه بر جبران آن رشد محسوسی نیز داشته باشیم.

وی با بیان این که بیشترین میزان ارسال محصول شرکت در شش ماهه اول سال ٩۶ با تناژ ۵٨١ هزار تن محقق شد، افزود: از ابتدای امسال، از این لحاظ با میزان ۵٧٢ هزار تن در جایگاه دوم از آغاز بهره برداری تاکنون قرار گرفته ایم.

ایلنا