فرمول تعیین قیمت پایه فولاد تغییر نمی‌کند

معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: این وزارتخانه هیچ‌گونه برنامه‌ای برای تغییر روش تعیین قیمت پایه فولاد و سایر فلزات در دستورکار ندارد و همان فرمول قبلی پابرجاست.

فرمول تعیین قیمت پایه فولاد تغییر نمی‌کند

جعفر سرقینی تاکید کرد: رویه وزارت صمت در این خصوص پایدار است و قطع به یقین هیچ افزایش قیمت پایه‌ای در خصوص فولاد و سایر فلزات در اعلام به بورس کالا نخواهیم داشت.

او تصریح کرد: برخی موارد مطرح‌شده پیرامون این موضوع مورد تایید این وزارتخانه نبوده و تصمیمات اعلام شده صرفا نظر اولیه کارشناسی بوده است که در شرایط حاضر اجرایی نیست.

معاون وزیر صمت خاطرنشان کرد: شرایط حاکم بر بازار فولاد و سایر فلزات هم اکنون تعادلی است و اتخاذ هر تصمیمی که به تغییر این وضعیت بینجامد، مورد تایید معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیست./دنیای اقتصاد

×