فاز یک پروژه فولاد بافت با حضور رئیس‌جمهور افتتاح شد

فاز یک پروژه فولاد بافت با حضور رئیس‌جمهور افتتاح شد

فاز یک پروژه فولاد بافت با حضور رئیس‌جمهور افتتاح شد،فاز یک پروژه فولاد بافت شامل واحد احیای مستقیم با ظرفیت ۸۰۰ هزار تن آهن اسفنجی با حضور حسن روحانی به بهره‌برداری رسید که برای فاز اول ۱۲۰ میلیون یورو سرمایه‌گذاری شده است.

با افتتاح فاز اول ۲۵۰ نفر اشتغال مستقیم و همچنین دو هزار و ۵۰۰ نفر اشتغال مولد غیرمستقیم ایجاد می‌شود. ظرفیت فاز دوم هم دو میلیون و ۵۰۰ هزار تن گندله و ۸۰۰ هزار تن بریگت گرم است. فاز دو ۵۰۰ نفر اشتغال مستقیم و ۵ هزار نفر غیرمستقیم دارد و در فاز دو ۲۵۲ میلیون یورو سرمایه‌گذاری با فاینانس چین انجام خواهد شد و زمان اجرای کامل طرح سه سال است. همچنین کلنگ عملیات اجرایی طرح توسعه فولاد بافت توسط رئیس‌جمهور به زمین شده شد.

دنیای اقتصاد