عقب ماندگی 4 برابری مالیات در ایران

رئیس سازمان امور مالیاتی نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در اقتصاد ایران را 6 تا 7 درصد اعلام کرد که نشان می دهد این نسبت در اقتصاد ایران بیش از چهار برابر کمتر از اقتصادهای پیشرفته است.

عقب ماندگی 4 برابری مالیات در ایران

امیدعلی پارسا با بیان این که در کشورهای توسعه یافته، حدود ۳۰ درصد تولید ناخالص داخلی در قالب مالیات در اختیار دولت قرار می‌ گیرد، افزود: این در حالی است که این رقم در کشور ما حدود 6 تا 7 درصد است و با این رقم پایین نمی‌ توان از پس همه هزینه ‌های اجتماعی کشور برآمد و سایر شیوه ‌های تامین مالی از قبیل فروش نفت، استقراض از شبکه بانکی و چاپ پول نیز نادرست، غیر اصولی و با آثار تورمی بسیار بالاست. به گزارش خراسان، نسبتی که رئیس سازمان امور مالیاتی مطرح می کند، مهم ترین نسبت برای سنجش میزان اثربخشی نظام مالیاتی است و فاصله بیش از چهار برابری اقتصاد ایران با اقتصاد کشورهای پیشرفته در مالیات ستانی را نشان می دهد.

معافیت های فراوان و فرارهای مالیاتی گسترده، مهم ترین عامل فاصله مالیات ستانی در ایران با اقتصادهای پیشرفته است. طی دهه های گذشته وابستگی اقتصاد به نفت موجب شده بود اقتصاد ایران مانند بیشتر اقتصادهای نفتی توجه چندانی به نوسازی نظام مالیاتی و پایه های جدید مالیاتی نداشته باشد ولی در یک دهه اخیر با توجه به افت شدید درآمد نفت به دلیل تحریم ها و کاهش قیمت نفت، تلاش هایی برای تعیین پایه های جدید مالیاتی صورت گرفت که در عمل تاکنون به نتیجه نرسیده است و لوایح مورد نیاز برای مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر مجموع درآمد ،همچنان در دولت معطل مانده است. چند روز قبل نیز وزیر اقتصاد اعلام کرد که لایحه اصلاح قانون مالیات ها فعلا از دستور کار دولت خارج شده است.

این در حالی است که بیش از یک سال از ارائه این لایحه از سوی وزارت اقتصاد به دولت گذشته است./ایران جیب

دیدگاه ها