طرح دو فوریتی برای تک‌نرخی‌شدن بنزین در مجلس

پارسایی،سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس:

طرح دو فوریتی برای تک‌نرخی‌شدن بنزین در مجلس

در یک طرح دوفوریتی پیشنهاد کردیم که قیمت بنزین با نرخ ۱۵۰۰ تومان تک‌نرخی شود، چراکه دونرخی بودن آن منشا فساد است

ضمن اینکه قیمت ۱۵۰۰ تومان برای هر لیتر بنزین سالانه ۱۷ هزار میلیارد تومان به درآمد دولت اضافه می‌کند و بخشی از کسری بودجه دولت را تامین کند

در این طرح پیشنهاد دادیم که به موازات حذف بنزین سه‌هزارتومانی، کمک‌های معیشتی نیز حذف شود، چراکه این کمک‌ها در قانون تعریف نشده است.

ارانیکو

دیدگاه ها

شروع مکالمه

یک کارشناس را انتخاب کنید