شوک‌های مداوم برای خریداران آهن

شوک‌های مداوم برای خریداران آهن

 

این روند افزایشی بعد از یک هفته التهاب بار دیگر نشان داد که بازار آهن تحت تاثیر عوامل زیادی قرار گرفته است. از این رو کارخانه راد همدان و آریان فولاد با افزایش ۹۰ تا ۱۰۰ تومانی به ازای هر کیلو آغازگر رشد مجدد قیمت میلگرد آجدار بودند.

این نوسانات در حوزه ی تیرآهن های ذوبی نیز به چشم آمده است. کارشناسان معتقدند که التهابات بازار ارز در کنار اتفاقات سیاسی بی تاثیر بر روند بازار نبوده و سبب گشته است تا موجبات افزایش قیمت ۱۵۰ تا ۲۰۰ تومانی در بازار مقاطع فولادی و افزایش تا مرز ۵۰۰ تومانی در بازار قوطی و پروفیل را به وجود آورد البته شاخص متوسط بازار میلگرد آجدار در اوج التهابات بازار و در زمان قطعی اینترنت تا حدود ۴۵۰۰ تا ۴۵۵۰ تومان به ازای هر کیلو و نرخ پیشنهادی قوطی و پروفیل ضخامت ۲ میلیمتر تا مرز ۶۷۰۰ تومان با احتساب ارزش افزوده در برخی مبادی اعلام گشت، ولی مجددا با کنترل های صورت گرفته ناظرین بازار و عقب نشینی نرخ ارز، بازار فولاد هم عقب نشینی نموده و شاخص متوسط نرخ میلگرد آجدار به رقم ۴۳۹۵ تومان و قوطی و پروفیل نیز تا ۶۰۵۰ تومان بازگردد.

این روند نزولی در بازار دیری نپایید و همزمان با بروز التهاب مجدد در بازار ارز سایر بازارهای مالی نیز تغییر مسیر دادند. بطوریکه علیرغم یک عقب نشینی کوتاه مدت یک روزه در بازار فولاد کشور و پس از آرام شدن جو مسائل پیرامون افزایش نرخ بنزین؛ از اواخر روز یکشنبه، همگام با روند افزایشی نرخ ارز و شدت گرفتن مجدد التهابات ارزی؛ بازار مقاطع طویل فولادی نیز مجددا تعییر مسیر داده و افزایشی شد. چنانکه از شنیده های نرخ امروز بازار میلگرد آجدار از مبادی مختلف برمی آید، بطور متوسط افزایش قیمت کیلویی ۳۵ تومانی در بازار داخلی میلگرد آجدار و شاخص متوسط و تقریبی ۴۴۳۰ تومان به ازای هر کیلو را شاهد بودیم .

ایران جیب