شنیده های بازار میلگرد تا این لحظه با افزایش قیمت همراه بوده است.

آخرین تغییرات نرخ میلگرد آجدار تا این لحظه(1398/09/04)

شنیده های بازار  میلگرد تا این لحظه با افزایش قیمت همراه بوده است.

میلگرد راد همدان: 90 تومان افزایش نسبت به صبح دیروز

میلگرد سیرجان حدید جنوب: 50 تومان افزایش

میلگرد سیادن ابهر:10 تومان افزایش

میلگرد امیرکبیر خزر : 10 تا 50 تومان افزایش

میلگرد آناهیتا گیلان : 50 تومان افزایش

میلگرد شمس سپهر : بدون تغییر

میلگرد نیشابور :70 تومان افزایش

میلگرد_سمنان :20 تومان افزایش

میلگرد پرشین فولاد:بدون تغییر

میلگرد خرمدشت تاکستان :50 تومان افزایش

میلگرد شمس سپهر ; 20 تومان افزایش نسبت به قیمت قبلی

میلگرد کاوه تیکمه داش: 50 تومان افزایش

میلگرد بافق یزد: 50 تومان افزایش

میلگرد گلستان : 30 تومان افزایش

میلگرد میانه (فولاد آذربایجان); 70 تومان افزایش

دیدگاه ها