شنیده های بازار قوطی و پروفیل تا این لحظه

در ساعات ابتدایی روز نرخ اعلامی حوزه قوطی و پروفیل بدون تغییر اعلام شد.

شنیده های بازار قوطی و پروفیل  تا این لحظه

اما با توجه به افزایش نرخ ورق در بازار و بورس کالا، برخی از تولیدکنندگان این حوزه در ساعات پایانی نرخ های خود را تغییر و با افزایش قیمت روانه بازار نمودند.

دیدگاه ها