شمش فولاد کیمیا رشد قیمت داشت

برای دومین روز متوالی شمش فولاد کیمیا شاهد افزایش قیمت بود

شمش فولاد کیمیا رشد قیمت داشت

برای دومین روز متوالی شمش فولاد کیمیا شاهد افزایش قیمت بود و مابقی ذوبی‌ها شمش تولیدی خود را بدون تغییر نرخ به بازار غیررسمی عرضه کردند. مقاطع فولادی نیز بدون نوسان قیمت از سوی کارخانه اعلام شد.

دنیای اقتصاد

دیدگاه ها

شروع مکالمه

یک کارشناس را انتخاب کنید