سقوط سنگ آهن وارداتی به چین ادامه دار شد

سقوط سنگ آهن وارداتی به چین ادامه دار شد

این رقم ۱۷.۲ دلار پایین تر از هفته قبل بوده و کمترین سطح از ۲۶ نوامبر ۲۰۲۱ است.

تا جمعه گذشته محموله های فاین ۶۲ درصد استرالیا موجود در بندر کینگدائو نیز به طور قابل توجهی کاهش یافت و با افت ۱۳۴ یوانی معادل ۱۹.۸ دلاری هفتگی به ۶۹۱ یوان FOT بندر کینگدائو رسیده بود. این رقم نیز پایین ترین سطح از ۶ دسامبر ۲۰۲۱ به حساب می آید.

هفته قبل بازار آتی سنگ آهن نیز همین سناریو را دنبال کرد./کالا خبر