سرنوشت بازار آهن بعد از انتخابات.

روز گذشته و در جریان تداوم نوسانات نرخ ارز در کانال ۲۳ الی ۲۴ هزارتومان، شنیده ها از بازار آهن حاکی از ثبات نسبی قیمت انواع آهن آلات بود. با وجود اینکه پارامترهای تاثیرگذار بر بازار یعنی قیمت های جهانی و همچنین بازار ارز با ثبات همراه هستند اما شرایط انتظاری که در بازار ایجاد شده است موجب شده است تا رکود حاکم بر بازار بیش از پیش شود.

سرنوشت بازار آهن بعد از انتخابات.

این شرایط به واسطه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ایجاد شده است؛ به گونه ای که بسیاری از خریداران و فروشندگان اقدام به خرید و فروش آهن آلات نمی کنند و تا تعیین تکلیف رخداد های سیاسی داخل کشور دست نگه داشته اند. از سوی دیگر بر اساس اخباری که از مذاکرات وین منتشر شده است، این طور به نظر می رسد که تا پیش از انتخابات توافقاتی صورت نخواهد گرفت و طرفین این مذاکرات ترجیح داده اند تا با دولت جدیدی که انتخاب خواهد شد مذاکرات خود را انجام دهند.

تحت تاثیر این عوامل، روز گذشته در قیمت های روزانه آهن آلات که از سوی تولیدکنندگان این حوزه اعلام می شود، قیمت میلگرد در اکثر شرکت های تولیدکننده این محصول بدون تغییر اعلام شد، در میان ثبات قیمت ها تعداد قابل توجهی نیز قیمت های خود را چیزی حدود ۲۰ الی ۲۰۰ تومان کاهش دادند. درمیان قیمت های اعلامی، بیشترین قیمت میلگرد۱۴، رقمی برابر با ۱۵ هزار و ۸۰۰ تومان و کمترین نرخ ۱۵ هزارتومان بود.

با وجود ثباتی که روزهای گذشته در بازار نبشی و ناودانی برقرار بود، روز گذشته قیمت نبشی و قیمت ناودانی از سوی تولیدکنندگان این محصولات با کاهش حدود ۲۰۰ الی ۴۵۰ تومانی اعلام شد. در این میان برخی از مبادی فروش نیز قیمت محصولات خود در این حوزه را اعلام نکردند.

در بازار تیرآهن نیز با کاهش قیمت ها مواجه بودیم، به این صورت که قیمت تیرآهن کیلویی با کاهش ۵۰ الی ۲۰۰ تومانی اعلام شد.قیمت تیرآهن شاخه ای نیز در شاخه های پر فروش با کاهش ۲۰ الی ۴۰ هزارتومانی همراه با ثبات اعلام و روانه بازار شد. قیمت پروفیل روز گذشته با نوسان همراه بود، به گونه ای که قیمت ها در این حوزه هم با کاهش ۱۵۰ الی ۲۰۰ تومانی همراه بود و در مقابل افزایش و ثبات نیز به چشم می خورد.

در مجموع به نظر نمی رسد تا بعد از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری تغییراتی در روند حال حاضر بازار آهن و قیمت آهن آلات رخ دهد و انتظار برای تعیین تکلیف این مسائل همچنان از سوی مصرف کنندگان ادامه دارد./آهن پرایس

×