سرمایه گذاری خودرو ساز بزرگ جهان در تولید فولاد بدون دی اکسید کربن.

سرمایه گذاری خودرو ساز بزرگ جهان در تولید فولاد بدون دی اکسید کربن.

این خودروساز با استفاده از صندوق سرمایه گذاری ریسک پذیر خود به استارتاپ بوستون متال برای تولید این محصول در مقیاس صنعتی کمک خواهد کرد. این اقدام نمونه دیگری از نگاه عمیق "بی ام و" به زنجیره تامین و مواد اولیه مهم برای دستیابی هرچه بیشتر به اهداف پایداری است.

شرکت بوستون متال در نظر دارد طی سال های آینده روش جدیدی را برای تولید فولاد در مقیاس صنعتی توسعه دهد. بی ام و اعلام کرد: این سرمایه گذاری بخشی از فعالیت های بلند مدت پایداری با هدف کاهش قابل توجه گازهای دی اکسیدکربن در زنجیره تامین است.


استفاده از فناوری نوآورانه و انرژی سبزدر تولید فولاد

سرمایه گذاری در تکنولوژی های نوین یکی از گام هایی است که گروه "بی ام و" برای رسیدن به اهداف زنجیره تامین فولاد برداشته است. تعهد به استفاده از تکنولوژی های تولید با انتشارکمتر گازهای کربن دار نیز برای این شرکت مهم است. همچنین استفاده از انرژی سبز هم اهمیت دارد و گروه "بی ام و" اخیرا با فولادسازانی که تنها از انرژی سبز برای تولید فولاد مورد نیاز این شرکت استفاده شود، همکاری می کنند.

علاوه بر این بی ام و، برای حفاظت از ذخایر مواد خام اقدام به هدفگذاری تا سال 2030 برای افزایش درصد مواد خام بازیافتی یا به اصطلاح مواد ثانویه کرده است. به این ترتیب مواد خام چند بار در چرخه اقتصاد مورد استفاده قرار خواهند گرفت.

همچنین گروه بی ام و در توسعه استاندارد پایداری که استانداردهای اجتماعی و زیست محیطی را در سراسر زنجیره ارزش که از معدن شروع می شود، پوشش می دهد./ایمیدرو