سخنگوی شرکت ملی گاز: گاز هیچ‌یک از صنایع قطع نشده است

سخنگوی شرکت ملی گاز: گاز هیچ‌یک از صنایع قطع نشده است

محمد عسگری افزود: گاز هیچ‌یک از صنایع تاکنون قطع نشده است و قطعی گاز صنایع در اولویت آخر قرار دارد.

وی ادامه داد: مصرف اعلامی گاز در حال حاضر عمدتاً خانگی و تجاری و صنایع غیر عمده است و گاز مصرفی صنایع بزرگ مانند سیمان و فولاد طبق تفاهم‌ نامه‌های وزارت نفت و صنعت به آن‌ها تخصیص داده می‌شود.

سخنگو و رئیس روابط عمومی شرکت ملی گاز ایران تصریح کرد: تاکنون گاز هیچ‌یک از صنایع قطع نشده است وبر اساس مساعدت مردم با شرکت ملی گاز تلاش می‌شود در روزهای سرد مصرف گاز بهینه باشد.

عسگری افزود: فعلاً هیچ‌گونه محدودیتی برای هیچ‌یک از بخش‌های صنعتی و غیر صنعتی اعمال نشده است./فولادبان