سازوکار ویژه مالی ایران و اروپا به زودی نهایی می‌شود

تاریا کرونبرگ، رئیس هیات روابط پارلمان اروپا با ایران بیان داشت: اتحادیه اروپا در حال حاضر با هدف مقابله با تحریم‌های آمریکا در نظر دارد سازوکار ویژه مالی برای ارتباط با ایران را هرچه زودتر نهایی کند تا صادرات و واردات میان ایران و سایر کشورها تسهیل شود.

سازوکار ویژه مالی ایران و اروپا به زودی نهایی می‌شود

تاریا کرونبرگ، رئیس هیات روابط پارلمان اروپا با ایران بیان داشت: اتحادیه اروپا در حال حاضر با هدف مقابله با تحریم‌های آمریکا در نظر دارد سازوکار ویژه مالی برای ارتباط با ایران را هرچه زودتر نهایی کند تا صادرات و واردات میان ایران و سایر کشورها تسهیل شود.


وی افزود: در حال حاضر انگلیس و فرانسه دو کشوری هستند که به‌طور جدی بر روی این موضوع کار می‌کنند اما باید توجه داشته باشیم که این تجربه هم برای ایران و هم اتحادیه اروپا، یک تجربه جدید است و همین تازگی و باعث شده تاکمی تاخیر در روند کار پیش بیاید.

تاریا کرونبرگ گفت: ایران از جمله کشورهایی است که در مواجه با تحریم، تجربه طولانی دارد و به اعتقاد من می‌تواند از چالش بزرگی که به خاطر تحریم‌های یکجانبه آمریکا بار دیگر بر سر راهش قرار گرفته عبور کند.

منبع: اقتصادنیوز

دیدگاه ها