ریل مورد نیاز کشور از داخل تامین می‌شود

معاون راه‌آهن شرکت ساخت و توسعه زیرساخت‌ها و امور زیربناهای حمل و نقل کشور گفت: در قرارداد نخست با شرکت ذوب‌آهن برای ساخت و تحویل 15 هزار تن ریل ملی توافق کردیم که این عدد می‌تواند تا 50 هزار تن برای یک سال نیز افزایش یابد.

ریل مورد نیاز کشور از داخل تامین می‌شود

عباس خطیبی با اشاره به ساخت و تامین ریل مورد نیاز کشور در داخل، ساخت 15 هزار تن ریل ملی uic60 با استاندارد 60E1 امسال آغاز شده است. وی گفت: تاکنون دو پارت از ریل ملی را تحویل گرفتیم که برای خط ریلی آستانه- میانه مورد استفاده قرار گرفت.

معاون راه‌آهن شرکت ساخت و توسعه زیرساخت‌ها و امور زیربناهای حمل و نقل کشور با اشاره به اینکه بخشی از ریل خط آهن میانه- اردبیل از این محل تامین می‌شود ادامه داد: اگر مشکلی در این زمینه به وجود نیاید امسال تا حدود 20 هزار تن می‌توانیم ریل از این شرکت تحویل بگیریم و این توان تولید در شرکت ذوب‌آهن وجود دارد.

خطیبی اعلام کرد: قیمت تمام شده ریل ملی نسبت به نرخ‌های خارجی ارزان‌تر است.

کیهان

دیدگاه ها