رکورد تولید کنسانتره سنگ آهن در شرکت توسعه فراگیر سناباد

دکتر مولوی زاده، مدیر عامل شرکت صنعتی و معدنی توسعه فراگیر سناباد، از ثبت رکورد روزانه تولید کنسانتره، در این شرکت خبر داد

رکورد تولید کنسانتره سنگ آهن در شرکت توسعه فراگیر سناباد

دکتر مولوی زاده، مدیر عامل شرکت صنعتی و معدنی توسعه فراگیر سناباد، از ثبت رکورد روزانه تولید کنسانتره، در این شرکت خبر داد و گفت: کارکنان سخت کوش و پرتلاش، با برنامه ریزی صحیح و مناسب، در تاریخ 29 شهریور98 باتولید 10،213 تن کنسانتره به رکورد جدیدی دست یافتند. گفتنی است ظرفیت اسمی تولید روزانه این مجتمع 7،812 تن می باشد که در تاریخ 30 بهمن 1397، به میزان 26درصد بیشتر از این ظرفیت، رکوردی به میزان 9،825 تن ثبت شده بود. این بار نیز با همت و همدلی کارکنان و مدیران، این شرکت موفق شد، با افزایش بهره وری، استفاده بهینه از تجهیزات، تامین پایدار مواد اولیه و اجرای موفق دستور العمل های عملیاتی ، 31درصد بیشتر از ظرفیت اسمی کارخانه رکوردی به میزان 10،213 تن را در تولید کنسانتره به ثبت رساند.

ایرنا

دیدگاه ها