«رمز ارز» ملی را جدی بگیریم

«رمز ارز» ملی را جدی بگیریم

علی دیواندری، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی امروز(دوشنبه) در نشست خبری در محل این پژوهشکده اظهار داشت: اگر نگران آثار سوء و تهدیدهای «رمز ارزها» هستیم باید برای آن اندیشید، مقررات گذاری کرده و تصمیم شفاف بگیریم. دیواندری افزود: این فضا امکانات خوبی برای استفاده از «رمز ارز» ملی ایجاد می کند اما در کشور هنوز به نتیجه مشخصی نرسیده است.

وی افزود: بسیاری از کشورها امروز «رمز ارزها» را به رسمیت شناخته و برای آن مقررات گذاری کرده اند؛ ما نیز باید با این واقعیت کنار بیاییم و با پذیرفتن و مقررات گذاری، آثارسوء آن را کمتر کنیم. رئیس پژوهشکده پولی و بانکی درباره طراحی ارز دیجیتال در پژوهشکده پولی و بانکی گفت: «نمی خواهیم به طور مستقل «رمز ارز» طراحی و اجرا کنیم؛ کاری که انجام شده زمانی عملیاتی می شود که بانک مرکزی علاقه مند به ایجاد «رمز ارز» ملی باشد.» وی تاکید کرد: در شرایط کنونی ایران «رمز ارز» را به رسمیت نمی شناسد و مجوز فعالیت به آن نمی دهد.

دیواندری درباره اینکه آیا می توان با «رمز ارز» تحریم ها را دور زد، گفت: این انتظار واقعی نیست چون «رمز ارز» در دنیا فراگیر نشده است. وی تاکید کرد: هرچند «رمز ارز» دور از نظارت بانک های مرکزی است اما حجم عملیات ارزی ما به گونه ای نیست که تحریم ها را دور بزنیم.

منبع:ایرنا