رفع اختلال کد دستوری طرح معیشتی تا ساعاتی دیگر

وزارت رفاه:اختلال شماره‌گیری کد دستوری طرح معیشتی تا ساعاتی دیگر برطرف می‌شود.

رفع اختلال کد دستوری طرح معیشتی تا ساعاتی دیگر

در بازه زمانی ۸ تا ۹ صبح امروز حدود ۵۰هزار کد ملی ثبت شده و حجم زیاد ثبت کدهای ملی دلیل این اختلال است. از هموطنان تقاضا می‌شود طبق اطلاعیه های قبلی تنها سرپرستان خانوار اقدام کد ملی خود را در #۶۳۶۹* ثبت نمایند.

دیدگاه ها