رشد 35 دلاری قیمت بیلت سی آی اس، بیلت داخلی چین خیال توقف ندارد.

رشد 35 دلاری قیمت بیلت سی آی اس، بیلت داخلی چین خیال توقف ندارد.

میلگرد صادراتی ترکیه با رشد 15 دلاری معادل 729تا 731 دلار قیمت خورده است. قراضه وارداتی این کشور هم در تراز 500 دلاری تثبیت شده است.

شاخص بیلت سی آی اس با رشد قابل توجه 35 دلاری تا 685 دلار در تن بالا آمده است.

ورق گرم و میلگرد صادراتی چین هم به ترتیب با افزایش 2 و 15 دلاری معادل 1017 و 785 دلار در تن ارزش گذاری شده اند. در بازار داخلی چین هم رشد بهای بیلت همچنان ادامه دار بوده و در حال نزدیک شده به 1000 دلاری است و در حال حاضر 904 دلار در تن نرخ دارد.

ورق های گرم و سرد وارداتی اروپا هم به ترتیب با رشد 0.9 و 1.8 دلاری معادل 1186 تا 1198 و 1466 تا 1478 دلار قیمت دارند.

میلگرد جنوب شرق آسیا هم با مثبت 15 دلار در محدوده 765 دلاری معامله می شود./معدن24