رشد ۹۵ درصدی فروش شرکت فولاد مبارکه.

گزارش منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹ شرکت فولاد مبارکه با نماد "فولاد" منتشر شد که بر اساس آن فروش این شرکت در مقایسه با سال ۹۸ با رشد ۹۵درصدی فروش همراه گشته است.

رشد ۹۵ درصدی فروش شرکت فولاد مبارکه.

به گزارش ایراسین، درآمد شرکت فولاد مبارکه در اسفند ۹۹ به میزان ۱۰۱,۶۷۲,۹۸۲ (میلیون ریال) بوده و بیشترین محصول به فروش رسیده در این مدت محصول گرم به مقدار ۳۸۸ هزارتن و به ارزش ۵۷,۴۸۴,۱۹۶ (میلیون ریال) بوده است و بعد از آن محصول سرد با فروش ۱۱۷ هزارتن درآمد ۲۱,۱۲۳,۱۳۴ (میلیون ریالی) داشته است.

با نگاهی بر عملکرد شرکت فولاد مبارکه از ابتدای فروردین تا پایان بهمن ماه ۹۹، مشاهده می‌کنیم که درآمدی به مقدار ۶۶۲,۹۳۰,۳۲۳ (میلیون ریال) داشته و همچون اسفندماه که بالاترین میزان فروش به محصول گرم اختصاص داشت، در این ۱۱ ماهه نیز شرکت فولاد مبارکه با فروش ۴ میلیون و ۹۰ هزارتن از این محصول درآمد ۳۵۵,۸۱۱,۴۵۷ (میلیون ریال) را به ثبت رسانده و بعد از آن محصول سرد و محصول پوشش دار بالاترین درآمد را به ثبت رسانده است.

در مجموع می توان گفت، شرکت فولاد مبارکه از ابتدای سال مالی ۹۹ تا پایان اسفند ماه درآمدی برابر با ۷۶۴,۶۰۳,۳۰۵ (میلیون ریال) داشته است که در مقایسه با رقم ثبت شده در ۱۲ ماهه سال ۹۸ که عدد ۳۹۱,۴۳۷,۵۵۱ (میلیون ریال) بوده، با رشد فروش ۹۵ درصدی همراه گشته است.

شایان ذکر است طی مدت ۱۲ ماهه ۹۹، محصول گرم بیشترین میزان درآمد شرکت فولاد مبارکه را به خود اختصاص داده و از فروش ۴ میلیون و ۴۷۸هزارتن رقم ۴۱۳,۲۹۵,۶۵۳ میلیون را به ثبت رسانده است.

گفتنی است شرکت فولاد مبارکه در سال ۹۹، محصول گرم به مقدار ۴میلیون و ۴۹۶هزارتن، محصول سرد به میزان یک میلیون و ۴۵۱هزارتن، محصول پوشش دار ۲۹۱ هزارتن و سایر محصولات نیز به مقدار یک میلیون و ۵۵۷هزارتن تولید کرده است.

دیدگاه ها