رشد صادرات بخش معدن تا ۸ میلیارد دلار

وزیر صنعت، معدن و تجارت در دومین جایزه ملی برندهای برتر ملی ایران گفت: رشد صادرات بخش معدن و صنایع معدنی تا ابتدای اسفندجاری به ۸ میلیارد دلار رسیده و در ادامه اثربخشی این حوزه در اقتصاد، سال آینده نیز سال معدن و صادرات است.

رشد صادرات بخش معدن تا ۸ میلیارد دلار

رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت بیان داشت: رشد صادرات بخش معدن و صنایع معدنی تا ابتدای اسفندجاری به ۸ میلیارد دلار رسیده و در ادامه اثربخشی این حوزه در اقتصاد، سال آینده نیز سال معدن و صادرات است. رحمانی گفت: در سال گذشته ارزش تولیدات معدنی 20 میلیارد دلار بوده که 9 میلیارد آن صادر شده است. وی افزود: ارزش صادرات معدن تا ابتدای اسفند امسال به 8 میلیارد دلار رسیده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: در حوزه معدن و برخی مواد معدنی انحصار داریم و نیاز است تا برندسازی صورت گیرد. رحمانی تاکید کرد: اولویت دولت در سال آینده توسعه بخش معدن است چون در دنیا حتما جزو 10 کشور اول معدنی هستیم.

منبع:اخبارفلزات

دیدگاه ها