دومین آمار رسمی از کاهش قیمت مسکن

بانک مرکزی در گزارش جدید خود از وضعیت تحولات بازار مسکن شهر تهران مربوط به دوره زمانی مردادماه ۹۸ از کاهش قیمت مسکن خبر داد.

دومین آمار رسمی از کاهش قیمت مسکن

به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، پیش از این دفتر اقتصاد مسکن در گزارش تحولات بازار مسکن پایتخت در مردادماه از کاهش قیمت مسکن در مقایسه با تیرماه خبر داده بود؛ براساس گزارش بانک مرکزی که دومین گزارش رسمی از کاهش قیمت مسکن در تهران محسوب می‌شود، در مرداد امسال میانگین قیمت هر مترمربع آپارتمان مسکونی در شهر تهران به ۱۳ میلیون و ۳۰هزار تومان رسید که این میزان در مقایسه با ماه قبل از آن –تیرماه ۹۸-معادل ۴/ ۲ درصد کاهش داشته است.

همچنین براساس این آمار، میانگین قیمت مسکن در شهر تهران در مردادماه در مقایسه با مدت مشابه سال قبل-مردادماه سال ۹۷-نیز ۷۶ درصد افزایش یافته است که نسبت به نرخ رشد نقطه‌ای قیمت مسکن در ماه‌های قبل کمتر است. براساس این گزارش همچنین مردادماه امسال در مجموع ۳۲۹۲ معامله خرید مسکن در شهر تهران به ثبت رسید که این میزان نیز در مقایسه با ماه قبل-تیرماه ۹۸-معادل ۱/ ۳۱ درصد کاهش داشته است. تعداد معاملات خرید مسکن در مردادماه امسال همچنین در مقایسه با مرداد سال گذشته نیز ۶/ ۷۲ درصد افت کرده است که این موضوع نشان‌دهنده پیشروی بازار معاملات مسکن در فاز رکود در ماه میانی تابستان است. توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب سطح زیربنای هر واحد مسکونی در مردادماه ۹۸ نشان می‌دهد بیشترین سهم از معاملات انجام شده به واحدهای مسکونی با زیربنای ۵۰ تا۶۰ مترمربع با سهم ۱۶ درصدی اختصاص داشته است. همچنین در مردادماه۹۸، در میان دامنه‌های قیمتی مختلف، واحدهای مسکونی با ارزش ۳۰۰ تا ۴۵۰ میلیون تومانی در میان سایر واحدها بیشترین سهم از معاملات انجام شده را –معادل ۱۵درصد-به خود اختصاص دادند. همچنین توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب قیمت یک مترمربع بنا در مردادماه سال ۹۸ حاکی از آن است که واحدهای مسکونی واقع در دامنه قیمتی ۹ تا ۵/ ۱۰ میلیون تومان به ازای هر مترمربع با سهمی نزدیک به ۱۱درصد، بیشترین سهم از معاملات مسکن شهر تهران را به خود اختصاص داده‌اند و بعد از این دامنه قیمتی آپارتمان‌های واقع در دامنه قیمتی ۶ تا ۵/ ۷میلیون تومان و ۵/ ۷ تا ۹ میلیون تومان به ترتیب با اختصاص سهم ۶/ ۱۰ و ۵/ ۱۰ درصدی در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند.

اطلاعات منتشر شده در خصوص تحولات بازار مسکن شهر تهران در مرداد ۹۸ همچنین نشان می‌دهد در این ماه توزیع حجم معاملات به گونه‌ای بوده است که ۷/ ۵۸ درصد از واحدهای مسکونی با قیمتی کمتر از متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی شهر تهران(۱۳ میلیون و۳۰ هزار تومان) معامله شده‌اند.

دنیای اقتصاد

دیدگاه ها

شروع مکالمه

یک کارشناس را انتخاب کنید