دولت باید برای مهار تورم رشد نقدینگی را کنترل کند

دولت باید برای مهار تورم رشد نقدینگی را کنترل کند

رئیس کل اسبق بانک مرکزی افزود: در یک زمان تقاضای ارز اقتصادی نیست و از جنس حفظ ارزش دارایی است. به گفته مظاهری، وقتی ارزش پول مردم در حال از بین رفتن است، عقل طبیعی و اقتصادی و فطری هر انسان می‌خواهد ارزش دارایی را حفظ کند. او حفظ ارزش دارایی را بر اساس فطرت هر انسانی عنوان کرد و افزود: هر کس راه‌حلی متناسب با ابتکار و سلیقه خود پیدا می‌کند. کسی طلا و ملک و دیگری موبایل یا ارز خریداری می‌کند. مظاهری ادامه داد: در این بین باید اقدامی صورت داد تا از بحران نجات پیدا کنیم. بنابراین باید بدانیم نقدینگی موجب قدرت خرید می‌شود. این اقتصاددان با اشاره به اینکه باید رشد نقدینگی را کنترل کرد تا از رشد تولید فزونی نگیرد، خاطرنشان کرد: وقتی رشد نقدینگی سالی ۳۰درصد فزونی گیرد و رشد تولید ناخالص داخلی هم سه تا پنج‌درصد باشد، مابه‌التفاوت این دو، قدرت خریدی پدید می‌آورد که تورم را درپی خواهد داشت و بخشی از این تورم روی ارز سوار می‌شود.

او اضافه کرد: در ابتدای دولت احمدی‌نژاد نقدینگی ۷۰هزار میلیارد تومان بود که در انتهای آن دوره حدود ۳۰۰هزار میلیارد تومان شد. در دولت روحانی رقم نقدینگی بیش از سه هزارهزار میلیارد تومان شد و در دولت رئیسی این رقم تا اسفند پیش رو به ۶ هزارهزار میلیارد تومان می‌رسد. مظاهری ادامه داد: نقدینگی در دو سال دولت رئیسی صددرصد اضافه شده و تولید ناخالص تا ۸درصد فزونی گرفته و مشخص است که همه کالاها و نه فقط ارز گران می‌شود. درباره راهکار گفت: دولت باید از رشد نقدینگی بی‌جا جلوگیری کند و همه دولت‌ها هم در سراسر دنیا ابزار موجود را در اختیار دارند و می‌توان تجربه دیگر کشورها را دید که چگونه تورم و نقدینگی را کنترل می‌کنند./ تسنیم