دولت از مالیات و عوارض به درآمد ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی رسید

بر اساس عملکرد منابع قانون بودجه سال جاری، درآمد دولت از مالیات، عوارض و گمرک در ۹ ماه سال جاری بالغ بر ۱۰۰ هزار میلیارد تومان محاسبه شده است.

دولت از مالیات و عوارض به درآمد ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی رسید

عملکرد منابع بودجه سال جاری نشان می‌دهد درآمدهای دولت از مالیات، عوارض و گمرک در 9 ماه سال جاری 100 هزار و 938 میلیارد تومان بوده است.

فصل درآمدها متشکل از درآمدهای مالیاتی، گمرکی و سایر درآمدهاست. به گفته کامل تقوی‌نژاد رئیس سازمان مالیات در 9 ماه سال جاری بالغ بر 68 هزار و 986 میلیارد تومان مالیات وصول شد.
 

درامد دولت

منبع:بورس پرس

دیدگاه ها