ده توصیه به فعال اقتصادی با نرخ جدید دلار

ده توصیه به فعال اقتصادی با نرخ جدید دلار

ده توصیه به فعال اقتصادی با توجه به نرخ جدید دلار را در ادامه می خوانیم.

اولین توصیه : واحد ها مراقب باشند دچار کمبود وجه نقد نشوند

توصیه دوم : توصیه اول را فراموش نکنید

استراتژی معاملاتی : اگر کسب سود ناشی از فروش ، به بحران نقدینگی منجر شود ، الویت فروش نیست ، الویت اول اگر تامین شد ، فروش در دستور کار قرار گیرد

توصیه سوم : اگر بیش از ٣٠ درصد سرمایه در گردش را از طریق استقراض از بانک و بازار تامین کنید ، نمی توانید هزینه بهره ای را به قیمت کالا و خدمات اضافه کنید از مشتری دریافت کنید

توصیه چهارم : عایدی از این لحظه به بعد ٣٠ درصد سال ٩۶ است ( بطور معدل در اقتصاد)، به همین نحو باید هزینه کاهش یابد و اگر کاهس نیافت مهم نیست از بازار اخراج میشوید

توصیه پنجم :اجاره املاک فقط می تواند معادل ۴ درصد فروش ماهانه باشد ؛ بیش از این را باید از محل اصل سرمایه خود پرداخت کنید

توصیه ششم : اگر پرسنل با هوش نداشته باشید از بازار حذف میشوید

قیمت محصولات شما را هزینه های شما تعیین نمی کند ، قیمت محصولات شما را رقبا تعیین می کنند، قیمت شما باید از ٨٠ درصد رقبا کمتر باشد

تا آبان ٩۶ ، خرده فروشان می توانستند با ٣٠ درصد سود بفروشند این دوره تمام شد ، فقط ١٠ درصد سود در سطح خرده فروشی ، اگر با درصد بیشتر سود می فروشید ، از بازار اخراج میشوید ، فقط مسئله زمان است ، منتطر باشید

دیگر سالها از آن زمان که در دفتر کار خود بنشینید

تا مشتری به سراغ شما بیاید،گذشته!!

باید بتوانید صدایتان را به گوش مشتری برسانید

نود و سه درصد در این فرایند ضعیف عمل می کنند

منبع:فولادایران