خاموشی مکرر و ضررفولادسازان.

خاموشی مکرر و ضررفولادسازان.

فرزانه معصومی اظهار داشت: قطعی های مکرر و پیوسته برق تاثیر زیادی بر صنعت فولاد داشت و در شرایط کنونی باید تمرکز ویژه ای بر اینکه سرمایه گذاران برای توسعه برق وارد شوند، گذاشته شود و امیدواریم تدابیر خردمندانه ای اندیشیده شود تا مشکلات و محدودیت های برق در سال آینده به حداقل برسد. 

ایشان افزود: بر اساس اطلاعاتی که بنده دارم تعداد کثیری از کارخانه های بزرگ تولید کننده فولاد به دلیل قطعی های مکرر برق تعطیل شدند و این تعطیلی به معنی خسارت سنگین برای تولید کننده و بیکار شدن تعداد کثیری از شاغلین این عرصه است، در مورد معادن اینگونه نیست و تعداد زیادی از معادن همچنان برای استخراج از برق استفاده نمی کنند و با ژنراتور کار می کنند و زیر ساختهای استفاده از انرژی برق و گاز را ندارند بلکه انرژی مصرفی این معادن سوختهای فسیلی همچون گازوئیل و ذغال سنگ است. 

معصومی اذعان داشت: از سالها قبل هم ما می دانستیم که ایران با خشکسالی مواجه است و کمبود منابع آبی زیادی داریم اما متاسفانه هیچ حرکت و تدبیری در این زمینه اندیشیده نشد. با وجود اینکه دولتمردان و سیاستمداران در جریان کمبود برق بودند اما کوچک ترین اقدامی در این زمینه نکردند. ایشان به طور کامل با سهمیه بندی و قطعی برق مخالف هستند و معتقدند کشور بجای سهمیه بندی باید به سمت تولید و توسعه حرکت نماید. 

در پایان ایشان بیان داشت: دولت و مسئولان وزارت نیرو می توانند با مدیریت و برنامه ریزی خردمندانه از منابع خورشیدی و بکارگیری پانلهای خورشیدی در مرکز ایران که روشی بسیار اقتصادی و مقرون به صرفه است استفاده نمایند و با کمترین هزینه شبکه برق را جان دوباره بخشند اما متاسفانه تعدد تصمیمات و بوروکراسی بیش از حد بین سازمانی مانع از پیش رفتن کارها می شود./آهن پرایس