تکنولوژی فولاد سبز تا سال ۲۰۶۰ در دنیا همه گیر می‌شود.

تکنولوژی فولاد سبز تا سال ۲۰۶۰ در دنیا همه گیر می‌شود.

تکنولوژی فولاد سبز چگونه است؟

روش تولید فولاد سبز نیازمند تکنولوژی بسیار بالایی است که فعلا در اختیار کشورهایی چون چین، آمریکا، ژاپن و آلمان است. استرالیا نیز قصد تولید فولاد سبز را دارد که احتمالا تکنولوژی را از آلمان خواهد گرفت.

به دلیل تغییر در تکنولوژی تولید و به عبارتی متوقف کردن شیوه فعلی تولید آیا می توان احتمال داد که بخشی از عرضه چین حذف شود؟

چین در این زمینه پیشتاز است. کشور چین به تدریج شیوه جدید تولید را جایگزین خواهد کرد و کاهش تولید فولاد چین اگر هم صورت گیرد در اشل تولید چین ناچیز است. در گذشته نیز روال این بوده، برای مثال چین در سال ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۹ حدود ۱۵۰ میلیون تن (هر سال ۵۰ میلیون تن) از ظرفیت کوره های القایی را از مدار خارج کرد و آن را به تدریج با ظرفیت کوره قوس الکتریکی پوشش داد. بنابراین کاهش ظرفیت تولید سریعتر صورت می گیرد و دلیل اینکار این است که فولادسازان را مجبور کنند تکنولوژی تولید را سریع تغییر دهند و به روز رسانی کنند. در مورد جایگزین شدن تکنولوژی فولاد سبز با روش های فعلی در حدود ۹ سال اتفاق خواهد افتاد (از سال ۲۰۲۱ تا ۲۰۳۰)، اما بزرگترین فولادساز جهان (بائو استیل) که شرکت چینی است اعلام کرده تا سال ۲۰۲۳ به تولید فولاد سبز خواهد رسید.

فولاد سبز تعهد جهانی است؟

بله یک تعهد جهانی است و همه کشورها برنامه هایی در این زمینه دارند و طبیعتا کشورها باید تا سال ۲۰۶۰ به این هدف دست یابند. مثلا چین تا ۲۰۳۰ تا ۹۰ درصد فولاد خودش را سبز خواهد کرد و تا سال ۲۰۶۰ تمام صنایع را سبز خواهد کرد. ایران فعلا چنین برنامه ای ندارد و تکنولوژی مورد نیاز را هم ندارد و شاید اجازه بدهند کشورهایی چون ایران تا سال ۲۰۵۰ و ۲۰۶۰ فرصت داشته باشند برای دستیابی به تکنولوژی فولاد سبز. احتمالا در سایه سرمایه گذاری جدید چینی ها در ایران بتوانیم ظرف مدت ۲۵ سال آینده به این تکنولوژی مدرن فولادسازی دست یابیم.

تغییر مواد اولیه به چه صورت خواهد بود؟

در سیکل تولید فولاد سبز دیگر از زغال سنگ (زغالسنگ ککشو) استفاده نخواهد شد. عامل احیا در کوره بلند کک و در کوره قوس الکتریکی گاز و کوره القایی جریان برق است. (۳ روش تولید فولاد دنیا به ترتیب کیفیت کم به زیاد عبارت هستند از کوره های القایی، کوره های بلند و کوره های قوس الکتریکی). در کوره قوس الکتریکی میزان مصرف قراضه بسیار کمتر از کوره القایی است و بیشتر از آهن اسفنجی استفاده می شود. چین در اولین قدم کوره های القایی را از مدار خارج کرد و حالا قصد دارد که تولید فولاد را بر پایه کوره قوس الکتریکی و سپس فولاد سبز (روش هیدروژنی) جایگزین کند. نباید فراموش کرد که روش هیدروژنی برای فراگیر شدن حدود ۱۰ سال زمان نیاز دارد. بنابراین بین روش تولید کوره بلند و فولاد سبز برای جبران کاهش عرضه، کوره قوس الکتریکی وجود خواهد داشت تا اینکه به طور کامل، دیگر فولاد سبز تکنولوژی اول باشد. به عبارتی تا دو تا سه سال کوره قوس الکتریکی جایگزین کوره بلند می شود و بعد روش هیدروژنی جایگزین کوره قوس الکتریکی می شود. برنامه چین اینطور است که ۵۰٪ ظرفیت ها مستقیم به روش هیدروژنی تبدیل شوند و ۵۰٪ به صورت پله ای از طریق تبدیل کوره بلند به کوره قوس الکتریکی و سپس روش هیدروژنی./آرتان پرس