توقف ثبات قیمت در بازار آهن.

با رسیدن به روزهای پایانی هفته؛ نوسانات دلار و رفتار دگرگون دلار در این روزها مستقیما بر بازار آهن موثر است. در حالیکه در روزهای پیشین انتظار اذهان عمومی بر کاهش نرخ ارز بود، روز گذشته در ابتدا نرخ ارز روند کاهشی را آغاز کرد؛ اما پس از گذشت ساعتی از روز دوباره روند صعودی را در پیش گرفت و روی قیمت ۲۵ هزار و ۳۳۰ تومان قرار گرفت.

توقف ثبات قیمت در بازار آهن.

 

 برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند اگر نرخ ارز در این بازه کنترل نشود و رقم ۲۵ هزار و ۶۰۰ را لمس کند بر اساس تحلیل های نموداری احتمال دارد که نرخ بعدی آن ۲۶ هزار و ۲۰۰ تومان باشد. 

این روند صعودی نرخ ارز بر چند عامل دیگر نیز موثر است، بر جو روانی بازار ، میزان تقاضا و در نهایت امر بر رشد قیمتی مقاطع در بازار آزاد نیز اثر گذار خواهد بود. با ادامه این روند می توان انتظار داشت ؛که قیمت پایه شمش نیز در هفته آتی تحت تاثیر نرخ ارز نیمایی قرار گیرد.

در هفته گذشته محصولات از نظر قیمت ثبات نسبی را لمس کردند. اما در روزهای پایانی هفته جاری نوسانات افزایشی قابل ملاحظه بود. قیمت میلگرد در بازار آهن در اکثر شرکت ها افزایشی بوده است. حتی در این بین برخی کارخانه ها تا ۲۵۰ تومان افزایش نیز لحاظ کردند. اما برخی کارخانه ها همچنان ثبات قیمتی داشتند. سقف قیمتی میلگرد در کارخانه راد همدان روی نرخ ۱۵ هزار و ۸۹۵ تومان و کف قیمتی روی ۱۵ هزار و ۳۰۰ تومان اعلام شد.

در بخش محصولات نبشی و ناودانی محصولات با افزایش قیمت نبشی و قیمت ناودانی همراه بودیم، به این صورت که  افزایش حدود ۵۰ الی ۱۵۰ تومان در بیشتر کارخانه ها رویت شد. اما یک کارخانه نیز تا ۴۰۰ تومان افزایش قیمت را اعلام داشت، برخی شرکت ها نیز در طول روز دوبار اعلام قیمت داشتند.

قیمت تیرآهن هم افزایش نسبی را لمس کرد. در اکثرا کارخانه ها در بخش کیلویی؛ ۲۰۰ الی ۲۵۰ تومان افزایش نرخ رویت شد. در بخش شاخه نیز در شاخه های پر فروش افزایش ۱۰ الی ۳۰ هزار تومانی اعلام شد. در این بین اما جالب ترین بخش پروفیل است؛ برخی فروشندگان اصلا اعلام قیمت نداشتند و برخی دیگر ثبات قیمتی را لمس کردند./آهن پرایس

×