تقلب ۲۰۰۰ میلیاردی در بیمه

رئیس کل بیمه مرکزی عنوان کرد: پرداخت های غیر واقعی صنعت بیمه در بخش ثالث و بدنه که به ۲۰۰۰ میلیارد تومان می رسد ریسک خسارت را بسیار افزایش داده است.

تقلب ۲۰۰۰ میلیاردی در بیمه

رئیس کل بیمه مرکزی عنوان کرد: پرداخت های غیر واقعی صنعت بیمه در بخش ثالث و بدنه که به ۲۰۰۰ میلیارد تومان می رسد ریسک خسارت را بسیار افزایش داده است.

وی گفت: متاسفانه کلاهبرداری در زمینه بیمه نامه شخص ثالث زیاد است، برای کاهش این معضل راهکارهایی همچون صدور بیمه شخص ثالث به صورت الکترونیکی در نظر گرفته‌ایم. او افزود: شرکت های بزرگ بیمه‌ای که با آمریکایی‌ها کار می‌کردند لغو قرارداد داشتند.

منبع:ایسنا

دیدگاه ها