تغییرات نرخ میلگرد آجدار در بازار مورخ1398/09/06

بنا بر آخرین شنیده های بازار میلگرد آجدار تا این لحظه ثابت و برخی تولیدکنندگان محصولات خود را با 30 تا 50 تومان افزایش قیمت اعلام نمودند.

تغییرات نرخ میلگرد آجدار در بازار مورخ1398/09/06

میلگرد راد همدان ⬅️بدون تغییر

میلگرد سیرجان ⬅️ 50 تومان افزایش

میلگرد آناهیتا گیلان ⬅️بدون تغییر

میلگرد ظفر بناب ⬅️20 تومان افزایش

میلگرد شاهرود ⬅️30 تومان افزایش

میلگرد سیادن ابهر ⬅️30 تا 40 تومان افزایش

میلگرد امیرکبیر خزر ⬅️ 30 تومان افزایش

میلگرد حسن رود (فولاد گیلان)⬅️بدون تغییر

میلگرد شمس سپهر ⬅️بدون تغییر

میلگرد کویر کاشان ⬅️ بدون تغییر

میلگرد سرمد ابرکوه ⬅️ بدون تغییر

میلگرد نیشابور ⬅️ 30 تومان افزایش

میلگرد شاهین بناب⬅️بدون تغییر

میلگرد پرشین فولاد⬅️بدون تغییر

میلگرد آذر فولاد امین ⬅️20 تومان افزایش

میلگرد کاوه تیکمه داش ⬅️بدون تغییر

میلگرد بافق یزد ⬅️20 تومان کاهش

میلگرد ارگ تبریز ⬅️45 تومان افزایش

میلگرد خرمدشت تاکستان⬅️بدون تغییر

دیدگاه ها