تعلیق کارت های بازرگانی بر اساس میزان رفع تعهدات ارزی

رئیس سازمان توسعه تجارت گفت: تمام کارت های بازرگانی صادرکنندگانی که به تعهدات ارزی خود را ایفا نکرده اند تا پایان شهریور به حالت تعلیق در خواهد آمد.

تعلیق کارت های بازرگانی بر اساس میزان رفع تعهدات ارزی

حمیدرضا زادبوم پیرامون تعلیق کارت های بازرگانی صادرکنندگان متخلف داشت: بر اساس مصوبات کارگروه پایش رفتار تجاری و از طریق لیستی که بانک مرکزی در اختیار این کارگروه قرار داده است، کارت‌های بازرگانی واحد‌های تولیدی و غیرتولیدی که تعهدات ارزی خود را ایفا نکرده اند، تا پایان شهریور ماه تعلیق خواهند شد.

وی در ادامه تصریح کرد: کارت بازرگانی آن دسته از بازرگانان و واحدهای غیر تولیدی که میزان ایفای تعهدات ارزی آن ها صفر درصد است به حالت تعلیق در آمده است وکارت بازرگانی آن دسته از صادرکنندگانی که ۱ الی ۳۰ درصد از تعهدات ارزی خود را ایفا کرده اند در تاریخ ۱۵ شهریور و آن دسته از صادرکنندگانی که ۳۱ تا ۶۹ درصد از تعهدات ارزی خود را ایفا کنند در تاریخ ۳۱ شهریور ماه تعلیق خواهد شد. به عبارتی تمام کارت های بازرگانی صادرکنندگانی که به تعهدات ارزی خود را ایفا نکرده اند تا پایان شهریور به حالت تعلیق در خواهد آمد.

وی با بیان اینکه مهلت ایفای تعهدات ارزی صادرات سال‌های ۹۷ و ۹۸ تا پایان تیرماه تمام شده است، گفت: تمامی صادرکنندگان موظف هستند برای جلوگیری از تعلیق کارت بازرگانی خود بر اساس مصوبات کمیته اقدام ارزی، تعهدات ارزی خود را طبق دستورالعمل بانک مرکزی ایفا نمایند.

رئیس سازمان توسعه تجارت در ادامه گفت: در یک ماه اخیر بیش از ۳۰۰ شرکتی که ایفای تعهدات ارزی آن ها صفر درصد بوده را به سازمان توسعه تجارت دعوت کرده و برای حل مشکلات آن ها اقدامات لازم را انجام داده ایم.

وی در پایان گفت: از بین ۲۱ هزار رکورد صادرکننده در سال ۹۷ و ۹۸ بیش از ۲ هزار شرکت تمام تعهدات ارزی خود که جمع این مبالغ عددی بیش از ۱۳ میلیارد یورو است را ایفا کرده اند که سازمان توسعه تجارت در حال برنامه ریزی به منظور تشویق این صادرکنندگان عزیز است.

دیدگاه ها