تصمیمات یک ماهه صادراتی.

تصمیمات یک ماهه صادراتی.

یکی از بزرگترین مشکلات کشور ما جریان بیش از روال معمول بوروکراسی اداری است، بازه ی زمانی یک ماهه اعلام مهلت قابل تحقق و اجراست که در این زمان بایستی گمرکات جنوب و اسکله شهید رجایی بتوانند حجم زیادی از محصولات فولادی را صادر نمایند.

یکی از مسائل مهم این است که متاسفانه حمله های هکری اردیبهشت سال گذشته به سامانههای اداری شهید رجایی همچنان تبعات دارد، چرا که با حمله تمام سامانه های بندر شهید رجایی ۱۰ الی ۱۵ سال به عقب رفته است و زحمات ۱۰ الی ۱۵ سال نابود شده است ، نامه نگاری و کارتابلهای الکترونیکی بسته شده است و متاسفانه نامه ها بصورت دستی از یک مسئول به مسئول دیگر منتقل می گردد. 

لازم به ذکر است که حجم کالاهای دپو شده محصولات فولادی در گمرک بندر شهید رجایی بسیار زیاد است و بارگیری تولیدکنندگانی که ختی سر رسید قرار دادشان رسیده است نیز انجام نشده است بنابراین شرایط مشخص است که امکان صادرات محصولات فولادی محدود است.

تقریبا یک بازه ی زمانی یک ماهه زمان میبرد که توقف کالایی صادر کنندگان کامل شود و پس از آن فرآیند بارگیری شروع می گردد و صادر انجام می شود و این یک ماه از نظر اجرایی هیچگونه کمکی نمی تواند به صادر کنندگان نماید حال آنکه قطعی های مکرر برق نیز میزان تولیدات را کاهش داده است و در همین زمان کاهش تولیدات برخی از قرار دادهای صادراتی به موعد قرار داد رسیده اند و متاسفانه آنطور که پیداست مسئولان به این مسائل توجهی ندارند.

شایان ذکر است پیش از این برآورد شده بود بهبود تقاضای فصلی فولاد باعث شود که پس از مدتی رکود بازار سنگ آهن به بهبود قیمت ها کمک نماید اما متاسفانه این خوش بینی تداوم چندانی نداشت. فعالان بازار در حال حاضر همچنان نگرانند چرا که عرضه ها بالاست و در عین حال کاهش تولیدات چین ادامه دارد. در واقع مشکل اصلی همین برنامه کاهش تولیدات است و به سنگ آهن اجازه رشد قیمت نمی دهد. برخی معتقدند بازار در کل جو روانی منفی دارد و شاید تا بهبود وضعیت فاصله زیاد است و انرژی و کار بیشتری می طلبد./آهن پرایس