تحلیلی بر رشد سودآوری فولادسازان چینی در سال ۲۰۱۸

تحلیلی بر رشد سودآوری فولادسازان چینی در سال ۲۰۱۸

به گزارش فولاد24 و به نقل از چیلان، گزارش انجمن آهن و فولاد چین نشان می دهد سود شرکت های عضو این انجمن در بین ماه های ژانویه تا نوامبر به ۲۸۰ میلیارد یوان رسیده که گویای رشد ۶۳.۵۴ درصدی می باشد.

بهبود سودآوری ناشی از این است که دولت مرکزی با هدف کاهش ظرفیت مازاد صنعت فولاد، ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون تن از ظرفیت این حوزه را پیش از اتمام برنامه اصلی و برنامه ریزی شده برای سال ۲۰۲۰ کاسته است. به عبارت دیگر چین پیش از موعد به برنامه و اهداف از پیش تعیین شده خود رسیده است.

با این حال رئیس انجمن آهن و فولاد چین هشدار داده که اساس پایداری سودآوری با توجه به افزایش هزینه ها، ناپایدار است درحالی که قیمت فولاد به دلیل عواملی مانند تقاضا و رشد تولیدات، کاهشی شده است.

منبع:چیلان

×