فولاد ۲۴ بزرگترین بازار اینترنتی آهن و فولاد

بهای سنگ آهن به دنبال پیش بینی تولید کمتر فولاد افت کرد.

بهای سنگ آهن به دنبال پیش بینی تولید کمتر فولاد افت کرد.

به گزارش معدن نیوز به نقل از کانال تلگرامی کیوان جعفری طهرانی، به گفته منابع تجاری، شنیده شده که کارخانه های فولادی با توجه به تاثیر شیوع کروناویروس که حمل و نقل را محدود کرده و فعالیت های ساختمانی را به تأخیر انداخته، در ماه فوریه 20 درصد تولید خود را در استان های شاندونگ Shandong و شانشی Shanxi کاهش خواهند داد.

بسیاری از فعالان تجاری انتظار دارند که پس از پایان دوره تعطیلات سال نو قمری چین یعنی هنگامی که بازار چین مجددا بازگشایی می شود، به دلیل تقاضای کم فولاد در پی شیوع ویروس کرونا، فعالیت های خرید کمتر گردد.

در همین حال، انتظار می رود که قیمت سنگ آهن برزیل در دوره نزدیکی افزایش یابد زیرا برزیل در سه هفته اول ژانویه 14 تا 15 میلیون تن سنگ آهن صادر کرده که در مقایسه با ژانویه سال 2019 که 28 میلیون تن بود، کمتر است.