بررسی تکنیکال ورق گرم فولاد

روند کلی قیمت هر تن ورق گرم فولاد در بازار آمریکا، نزولی برآورد می‌شود. در چهار هفته گذشته قیمت ورق گرم فولاد با حدود ۳ درصد کاهش از محدوده ۴۸۱ دلار به محدوده ۴۶۷ دلار رسید. در چند هفته آتی قیمت ورق گرم فولاد اهداف قیمتی پایین‌تری مثل محدوده ۴۱۰ دلار را دنبال می‌کند که دو محدوده ممکن است مانع رسیدن به این هدف قیمتی شوند.

بررسی تکنیکال ورق گرم فولاد

محدوده ۴۵۵ دلار و محدوده ۴۳۰ دلار را می‌توان به‌عنوان اعداد مهم حمایتی قیمتی در چند هفته آینده در نظر داشت. در صورتی که قیمت ورق گرم فولاد به هر دلیلی تغییر مسیر داد و افزایش قیمت را در پیش گرفت، علاوه بر محدوده‌های مقاومتی ۴۹۰، ۵۰۷ و ۵۱۹ دلار، محدوده خط روند نزولی نیز می‌تواند از افزایش بیشتر قیمت‌ها جلوگیری کند. می‌توان گفت قیمت ورق گرم فولاد در یک کانال قرار گرفته که حد پایین آن در محدوده ۴۶۷ دلار وحد بالای آن در محدوده ۵۱۸ دلار قرار دارد که در حال حاضر در محدوده کف کانال قرار داریم.

در صورت کاهش قیمت ورق گرم فولاد در کوتاه‌مدت، اولین منطقه‌ای که می‌تواند مانع کاهش بیشتر قیمت‌ها شود، محدوده ۴۵۵ دلار است. شکسته شدن این محدوده به سمت پایین نشانه نزولی است و ترس‌ها را نسبت به ادامه روند نزولی بیشتر می‌کند. محدوده ۴۶۷ دلار برای تحلیلگران محافظه کار حائز اهمیت است و خریداران ریسک گریز به این نقطه چشم دوخته‌اند.

در صورت شکسته شدن روند نزولی کوتاه‌مدت، اولین منطقه‌ای که می‌تواند مانع افزایش بیشتر قیمت‌ها شود، محدوده ۴۹۰دلار است. در صورت افزایش قیمت‌ها، محدوده خط روند نزولی میان‌مدت می‌تواند نقش مقاومتی بسیار قوی داشته باشد. قیمت برای عبور از این محدوده به سمت بالا با مشکلات فراوانی مواجه خواهد شد. این محدوده برای تحلیلگران محافظه‌کار حائز اهمیت است. در صورت ادامه روند نزولی قیمت ورق گرم فولاد در میا‌ن‌مدت، مهم‌ترین منطقه‌ای که می‌تواند مانع کاهش بیشتر قیمت‌ها شود، محدوده ۴۳۰ دلار است. قیمت، برای عبور از محدوده ۴۳۰ دلار به سمت پایین با مشکلات فراوانی مواجه خواهد شد. در صورت شکسته شدن روند صعودی میان‌مدت، مهم‌ترین منطقه‌ای که می‌تواند مانع افزایش بیشتر قیمت‌ها شود، محدوده ۵۰۷ دلار است.

دیدگاه ها

شروع مکالمه

یک کارشناس را انتخاب کنید