فولاد ۲۴ بزرگترین بازار اینترنتی آهن و فولاد

برای کنترل بازار فولاد، افزایش عرضه و مدیریت تقاضا در اولویت قرار دارد.

برای کنترل بازار فولاد، افزایش عرضه و مدیریت تقاضا در اولویت قرار دارد.

 

به گزارش «شاتا» داریوش اسماعیلی افزود: هم‌اکنون حدود ۳۰ درصد از تولید فولاد کشور مورد مصرف واحدهای داخلی است که در صورت عدم رعایت الزامات عرضه، مدیریت و ممنوعیت صادرات این محصول عملیاتی می‌شود.معاون وزیر صمت اضافه کرد: علاوه بر نظارت‌های اعمالی بر روند عرضه، مدیریت تقاضا از طریق اصلاح سیستم بهین‌یاب و کنترل مجدد میزان مصرف مواد اولیه واحدهای تولیدی، برای جلوگیری از درخواست‌های غیرواقعی در دستور کار است.اسماعیلی تصریح کرد: در صورت عدم همخوانی میزان تقاضا و مصرف در محل واحد صنعتی حتما این موضوع به‌عنوان تخلف لحاظ شده و با متخلفان برابر قانون برخورد قاطعی خواهیم داشت.

وی گفت: برای نظارت دقیق بر واقعی‌سازی درخواست‌ها در سامانه بهین‌یاب دستورالعملی ویژه تدوین و ابلاغ شده است.اسماعیلی افزود: میانگین مواد اولیه مورد تقاضا از سوی واحد صنعتی سال‌های ۹۵ و ۹۶ خواهد بود و قطعا در این فرآیند فقط واحدهای فعال برای تخصیص مواد اولیه مورد تایید خواهند بود./دنیای اقتصاد