باید از ابتدای زنجیره فولاد عوارض بیشتری اخذ کنیم| کاهش عوارض از انتهای زنجیره فولاد

علی جدی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: بستن عوارض به انتهای زنجیره فولاد مساوی با عوارض از بخش خصوصی است و نباید بخش خصوصی را تضعیف کنیم.

باید از ابتدای زنجیره فولاد عوارض بیشتری اخذ کنیم| کاهش عوارض از انتهای زنجیره فولاد

علی جدی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی بازار، درباره موضوع عوارض صادرات فولاد گفت: وزارت صمت با این فلسفه عوارض بر صادرات فولاد وضع کرده تا با قیمت جهانی آن بالانس شود و مصرف داخل ما آسیب نبیند یعنی مصرف کننده ما با یک تغییر قیمت جهانی مجبور نشود تا هزینه‌های قیمت جهانی فولاد را پرداخت کند.

این نماینده مجلس با بیان اینکه وزارت صمت عوارض مناسبی برای فولاد وضع کرده، ادامه داد: این مسئله البته عرف همه جای جهان است اما اینکه چه میزان باشد و در کجای زنجیره بوده و چند درصد باشد، قابل بحث است.

جدی اظهار کرد: ما هر چه به انتهای زنجیره فولاد میرویم باید این عوارض را به دلیل تشویق تولیدکنندگان برای تکمیل زنجیره فولاد، کمتر کنیم.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس بیان داشت: همچنین بستن عوارض به انتهای زنجیره فولاد مساوی با عوارض از بخش خصوصی است و نباید بخش خصوصی را تضعیف کنیم.

جدی تاکید کرد: باید از ابتدای زنجیره فولاد عوارض بیشتری اخد کنیم تا از خام‌فروشی جلوگیری شود.

این نماینده مجلس با بیان اینکه دولت در زمینه تعیین عوارض بر فولاد نقش دارد، گفت: ما باید تولید کنندگان را برای تکمیل زنجیره فولاد تشویق کنیم بنابراین درصدهایی که برای عوارض فولاد تعریف شده مقداری باید اصلاح شود و حتماً بودن عوارض در این بخش می‌تواند قیمت های داخلی را با قیمت‌های جهانی بالانس کند و باید حتماً عوارض در این بخش اعمال شود./بازار

دیدگاه ها