بازار فولاد نیازمند تدبیر

دبیر انجمن سنگ آهن ایران اظهار داشت: توسعه صنایع معدنی نیازمند فراهم آوردن فضای کسب و کار آسان است چرا که ما نیازمندیم که فضا به صورت تصمیمات کارشناسی به جای تصمیمات حکومتی و دستوری تغییر شکل دهد و تا به این صورت قوانین کسب و کار به بهترین حالت ممکن مدیریت شود.

بازار فولاد نیازمند تدبیر

سعید عسگرزاده افزود: یکی از اولویت های مهم رئیس جمهور منتخب مردمی در صنعت فولاد پیشگیری از صدور بخشنامه های ناگهانی و همچنین تعدد قوانین و عدم اطلاع رسانی برای تصحیح قوانین از مسائل پر اهمیت برای صنعت فولاد است.  ایشان با اشاره به مشکلات معدن داران در کشور بیان داشت: نادیده گرفتن مالکیت‌های ورودی، عدم هماهنگی مدیران تصمیم‌ساز و نبوده فضای مطمئن اقتصادی از مهمترین موانع بخش تولید است. دبیر انجمن سنگ آهن ایران بیان کرد: توسعه صنایع معدنی درگرو سهولت فضای کسب و کار است، باید در این فضا تصمیمات کارشناسی گرفته شود و تصمیمات کارشناسی جایگزین تصمیمات جایگزین تصمیمات دستوری شود و با ایجاد تقاضا و بازار داخلی و خارجی موانع محدود کننده حذف گردد.

عسگرزاده همچنین بیان داشت: باید حقوق و جرایم اضافه برداشت،حذف گردند و همچنین راهکارهایی در جهت تشویق معدن داران برای تولید بیشتر و توجه به کسب و کارهای کوچک و ارائه برنامه‌های ملی اکتشاف از راه‌های اصلی توسعه در صنایع معدنی است.
ایشان به شیوه پرداخت حقوق دولتی معدنکاران نیز انتقاد داشت و بیان کرد: حقوق معدنکاران در راستای تجمیع عوارض تعریف شده که باید در پروانه بهره برداری نیز وارد گردد و سالانه تغییر نکند در حالی که اینگونه نیست و این روند باعث سردرگمی و نارضایتی معدن‌کاران شده است. 

در پایان عسگرزاده با اشاره به ضرورت تأمین ارز برای معدن‌کاران بیان کرد: درنیاز معدن ها برای تامین ارز ماشین آلات و تجهیزات و اکتشافات کم کاریهای رویت می گردد و فقط صرفاً چند بنگاه در بخش خصوصی به تجهیزات ماشین آلات به عنوان مهمترین حلقه زنجیره تولید توجه می نمایند.

به طور کلی می توان اظهار داشت برای سرو سامان بخشیدن به بخش صادرات و تولیدات فولادی و پیش گیری از تصمیمات ناگهانی و تغییرات دستوری دولت سیزدهم نیاز به تدابیر و طرح های مدبرانه ی زیادی دارد و فولادی ها و تولیدکنندگان و معدن داران چشم انتظار عملکرد دولت سیزدهم و وزارت صمت می باشند./آهن پرایس

×