بازار فولاد در هفته ای که گذشت...

بازار آهن و فولاد هم مانند بسیاری از بازار های موازی، متاثر از رفتار هیجانی هفته گذشته در دو روز اول افزایش، و شاهد رفتارهای غیر منطقی و افزایشی بوده است.

بازار فولاد در هفته ای که گذشت...

بازار آهن و فولاد متأثر از دو عامل قرار گرفت، اولاً افزایش رفتارهای کنترلی و نظارتی از سوی وزارت صمت و سازمانهای نظارتی و ثانیاً کاهش سریع قیمت ارز بوده است و از روز چهارشنبه در شیب کاهش قیمت قرار گرفت. همانطور که می دانیم و طبق روال هرسال آذر ماه، فصل رکود و کاهش در بازار مقاطع فولادی است و این فاز کاهشی قابل پیش بینی بود. حال به رغم وصل محدود اینترنت در اکثر مناطق کشور، بسیاری از روزنامه های دیجیتال و کانالهای تحلیلی هنوز به روز نشده است. در روزهای آتی به بررسی بیشتر و تحلیل دراینخصوص خواهیم پرداخت.

دیدگاه ها

شروع مکالمه

یک کارشناس را انتخاب کنید